راهنمای  ثبت نام جدید (اولیه) کارکنان در سامانه توسط نمایندگان بیمه:


راهنمای  ثبت نام جدید (اولیه) کارکنان در سامانه:

پس از ورود به سامانه  ،  منوی نماینده بیمه برای کاربران با سطح کاربری "مدیر مرکز " قابل مشاهده است.
از  منوی نماینده بیمه بروی "ثبت نام جدید" کلیک نمایید.
برای ثبت نام جدید در ابتدا نام ، نام‌خانوادگی ، نام پدر و محل تولد فقط با استفاده از حروف فارسی وارد می‌شود و کد ملی نیز یک عدد ده کاراکتری در محل مربوطه پر می‌شود.
کد های ملی که  کمتر از 10 رقم دارد ، باید با درج صفر اضافی به سمت چپ و تبدیل کد مزبور به 10 رقم ، در فیلد کد ملی وارد شوند.
در ادامه  نوع بیمه پایه ، تاریخ تولد ، جنسیت ، شهر محل خدمت ، نوع استخدام و واحد محل خدمت با فشردن مثلث کوچک کنار هر فیلد از لیست مربوطه انتخاب خواهد شد. پر نمودن کلیه فیلدها در ثبت اطلاعات الزامی است.
*به منظور جلوگیری از به وجود آمدن  خطا در ثبت نام حتما در قسمتهای مختلف (نام، نام خانوادگی و ...) از حروف فارسی استفاده نمایید. در صورتی که  از حروف غیر فارسی استفاده شود مقابل کادر مربوطه ستاره قرمز  رنگ به نمایش در می آید که نشان  می دهد  در پرکردن فیلد اشتباهی رخ داه است .


کاربر می توان پس از پرکردن کلیه فیلدها  بروی گزینه ثبت کلیک نماید.سامانه اطلاعات مختلف را ارزیابی کرده و از لحاظ تکراری بودن و... کنترل می‌نماید.
 چنانچه  کد ملی  و یا شماره بیمه  قبلاً در سامانه ثبت شده باشد، پیغامی مبنی بر تکراری بودن آن نمایش داده می‌شود و کاربر  میبایست کد ملی و یا شماره بیمه را  دوباره  وارد کند و در نهایت بر روی گزینه ثبت کلیک نماید. پیغامی به شکل زیر نمایش داده شده و کاربر باید گزینه OK را انتخاب نموده تا عملیات ثبت نام جدید پایان پذیرد.